Όταν το   επίσημο Site   του σχολείου δεν λειτουργεί, λόγω συντήρησης ή προβλημάτων του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου,

θα αναρτούνται παρακάτω μόνο οι σημαντικότερες ανακοινώσεις του Σχολείου.

Παρασκευή 8 Μαΐου 2020

1.    

Οδηγίες προστασίας για εφήβους

2.    

 Οδηγίες για γονείς

3.    

Σωστή εφαρμογή Υγιεινής των Χεριών

 

 

 

This free script provided by
JavaScript Kit