Όταν το   επίσημο Site   του σχολείου δεν λειτουργεί :

  1. λόγω συντήρησης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ή

  2. βλάβης του MySQL Server όπου φιλοξενούνται οι ιστοσελίδες μας,

    μπορείτε να πηγαίνετε στο   επίσημο Blog   του Σχολείου.

 

 

 

This free script provided by
JavaScript Kit