Δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ μαθητών/τριών