Προετοιμασία για μετάβαση στο Λύκειο

Αποτελέσματα της Δράσης «Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων»

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 ολοκληρώνεται και η συγκεκριμένη δράση που έχει ως στόχο  την  ανάπτυξη της αυτογνωσίας των μαθητών στηριζόμενη στην ουσιαστική και χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα...

Ενημέρωση από τον υπεύθυνο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Βθμιας Κοζάνης (ΚΕΣΥΠ)

Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, έγινε ενημέρωση στους μαθητές και στις μαθήτριες της Γ΄ τάξης από τον υπεύθυνο του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού Βθμιας Κοζάνης (ΚΕΣΥΠ) στα πλαίσια του σχεδίου...

Ενημέρωση από την Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής

Στα πλαίσια του σχεδίου δράσης “Προετοιμασία για μετάβαση στο Λύκειο“, την Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, έγινε ενημέρωση στους μαθητές και στις μαθήτριες της Γ τάξης από την εκπρόσωπο της Αμερικάνικης...

Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων

  Αξιολόγηση σχολικής μονάδας Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων Στα πλαίσια της διερεύνησης του βαθμού ετοιμότητας των μαθητών ως προς την μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, πραγματοποιήθηκε ...