Βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών

Επίσκεψη στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας

Την Τετάρτη 24/04/24 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη με το τμήμα Α3 του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας στο Μουσικό Σχολείο Πτολεμαΐδας, στο πλαίσιο της Αξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας και πιο συγκεκριμένα στον Άξονα...

Δράση “Φωνόμετρο μου”

 Από τον Νοέμβριο ως τον Δεκέμβριο του 2023 εφαρμόστηκε σε τμήμα του σχολείου η δράση “Φωνόμετρο” στα πλαίσια της αξιολόγησης της σχολικής μονάδας στον άξονα “Σχέσεις μεταξύ μαθητών/μαθητριών και εκπαιδευτικών”....