Βελτιώνοντας τις διαπροσωπικές σχέσεις και προωθώντας τη συνεργασία μεταξύ μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών