Χρήσιμες Οδηγίες

Υποστήριξη Χρηστών e-class

e-mail: eclass@sch.gr

Τηλέφωνο: 801 11 801 81

Κεντρική υποστήριξη του Webex

2103443949 8π.μ. – 8μ.μ. καθημερινά

cst@minedu.gov.gr

Π.Ε.Κ. -Τ.Π.Ε. Πτολεμαΐδας

Βασιλειάδου Πολυξένη ΠΕ86

Ζαραφίδης Χαράλαμπος ΠΕ86

pektpeptol@gmail.com