Αγωγή Υγείας

Σχολική Διαμεσολάβηση

Η παρουσίαση από το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  “Προσεγγίζοντας την σχολική διαμεσολάβηση ως εργαλείο διαχείρισης των συγκρούσεων των μαθητών” στο οποίο συμμετείχαν οι μαθητές και οι μαθήτριες του Β1 με υπεύθυνη...

Παρουσίαση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Την Δευτέρα 27 Μαΐου παρουσιάστηκαν τα προγράμματα Αγωγής Υγείας “Προσεγγίζοντας την σχολική διαμεσολάβηση ως εργαλείο διαχείρισης των συγκρούσεων των μαθητών” και Αγωγής Σταδιοδρομίας “Προσωπική-επαγγελματική ανάπτυξη & καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής” με...

Προετοιμασίες για την 6η Μαρτίου

Το 2ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας, σε συνεργασία με Δίκτυο Σχολείων Σχολικής Διαμεσολάβησης του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και με σχολεία όλων των βαθμίδων από όλη τη χώρα αλλά...