Ταξίδι Ψυχικής Υγείας & Αυτοπροσδιορισμού – Mental Health & Self-Identification Journey

Το σχολείο μας έχει την τιμή να συμμετέχει, με μαθητές της Γ’ γυμνασίου, σε πρόγραμμα ενίσχυσης της ψυχικής υγείας και ενδυνάμωσης, με φορέα υλοποίησης τον οργανισμό The Tipping Point

Το πρόγραμμα “Mental Health & Self-Identification Journey” υλοποιείται σε 20 σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο να:
  • ενδυναμώσει τους νέους να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους, τα ενδιαφέροντα τους, τις δυνατότητες και τις κλίσεις τους και να κατανοήσουν πώς μία τέτοια διαδικασία μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξη τους καθώς και να δώσει νόημα σε όλους τους τομείς της ζωής τους,
  • συμβάλει στην ενδυνάμωση της ψυχικής υγείας των μαθητών/-τριών και να τους βοηθήσει να αισθανθούν πως μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για ό,τι τους απασχολεί,
  • δημιουργηθεί ένα υποστηρικτικό περιβάλλον σχετικά με τα θέματα ψυχικής υγείας και να καταπολεμηθεί το στίγμα και τα ταμπού που τα συνοδεύει συχνά.
 Με τη σειρά τους, περισσότεροι από 45 συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικοί θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν σημαντικά εφόδια για την προαγωγή της ψυχικής υγείας στο σχολικό περιβάλλον.
Το “Mental Health & Self-Identification Journey” αποτελείται από 2 βασικές ενότητες, εκ των οποίων η κάθε ενότητα περιλαμβάνει 2 μέρη.
1η ενότητα:
Επαγγελματικός προσανατολισμός
μέσω της βιωματικής μάθησης
2η ενότητα:
Μαθαίνω για την Ψυχική υγεία –
Καταπολεμώ τα ταμπού
A’ μέρος: Workshop για μαθητές/-τριες
“Find your purpose”
A’ μέρος: Εξερευνώντας προκλήσεις ψυχικής υγείας και τρόπους αντιμετώπισης
Β’ μέρος: Γνωρίζω επαγγελματικά μονοπάτια αλληλεπιδρώντας με μέντορες Β’ μέρος: Μαζί για την ψυχική υγεία:
Συμβουλές από μαθητές/-τριες
Το πρόγραμμα υλοποιείται με την υποστήριξη του Costas M. Lemos Foundation για το σχολικό έτος 2023-2024, σε συνεργασία με τον οργανισμό Openous και με τη συμβολή του Anna Freud Centre.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...