Ωράριο Λειτουργίας του Σχολείου

 

Διδακτική ώρα Διάρκεια Διδακτικής ώρας Χρόνος διδακτικών ωρών Χρόνος διαλειμμάτων
1η 08:15-09:00 45 5
2η 09:05-09:50 45 10
3η 10:00-10:45 45 10
4η 10:55-11:40 45 10
5η 11:50-12:35 45 10
6η 12:45-13:25 40 5
7η 13:30-14:10 40