Πρόσκληση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής Future Leaders Exchange (FLEX) 2021-2022

Το πρόγραμμα δίνει την ευκαιρία σε μαθητές από την Ελλάδα που φοιτούν στη Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου να λάβουν πλήρεις υποτροφίες για να ταξιδέψουν στις ΗΠΑ. Εκεί, θα φοιτήσουν σε αμερικανικά σχολεία, για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος, φιλοξενούμενοι από αμερικανικές οικογένειες υποδοχής.

Ειδικότερα, προσφέρονται υποτροφίες σε Έλληνες/ίδες μαθητές/τριες για το σχολικό έτος 2021 – 2022.

Οι μαθητές/τριες επιλέγονται μέσω ενός αξιοκρατικού και χωρίς κόστος διαγωνισμού, που είναι ανοιχτός σε όσους/όσες πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

1. Κατά το σχολικό έτος 2020-2021 φοιτούν στην Γ’ Γυμνασίου ή στην Α’ Λυκείου και είναι γεννημένοι/ες από 15 Ιουλίου 2003 έως 15 Ιουλίου 2006.

2. Έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας ίσο ή μεγαλύτερο του “καλώς” (13,1/20).

3. Έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και μπορούν να αποδείξουν ικανότητα χειρισμού της κατά την εγγραφή τους στο πρόγραμμα.

4. Είναι Έλληνες/ίδες πολίτες και δικαιούνται διεθνές διαβατήριο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική αίτηση για το πρόγραμμα στον ιστότοπο https://greece.americancouncils.org/ έως τις 15 Οκτωβρίου 2020, ενώ περισσότερες πληροφορίες βρίσκονται και στoν σύνδεσμο https://www.discoverflex.org/. Επίσης, για πληροφορίες, μπορούν να απευθύνονται απευθείας στην κ. Νατάσσα Νίκα, Εκπρόσωπο των Αμερικανικών Συμβουλίων για τη διεθνή εκπαίδευση (+30 6946 604 002, flex.gr@americancouncils.gr).

Περισσότερες πληροφορίες είναι δυνατόν να αντληθούν από την επισυναπτόμενη πρόσκληση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Future Leaders Exchange FLEX 2021-2022 και από τους παρακάτω ιστότοπους:

https://greece.americancouncils.org/

www.facebook.com/flexingreece/

e-mail: flex.gr@americancouncils.gr

Οι ωφελούμενοι των εν θέματι υποτροφιών, όταν επιστρέψουν στην Ελλάδα, προκειμένου να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάγονται στις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις (εν προκειμένω, η υπ’ αριθμ.10645/ΓΔ4/22-1-2018 ΥΑ, ΦΕΚ 120/τ. Β’/ 23.01.2018, όπως ισχύει).

Attachments

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...