Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων

 

Αξιολόγηση σχολικής μονάδας

Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων

Στα πλαίσια της διερεύνησης του βαθμού ετοιμότητας των μαθητών ως προς την μετάβαση από το Γυμνάσιο στο Λύκειο, πραγματοποιήθηκε  στατιστική ερεύνα στο σχολείο κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο.

Στην έρευνα συμμετείχαν 66 μαθητές της Γ τάξης από τους 69 συνολικά.  Το 53%  ήταν αγόρια και το 47% κορίτσια.

Στην πλειοψηφία τους οι μαθητές και σε ποσοστό 97% εκφράζουν την επιθυμία να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο, ενώ σε ποσοστό 75,8% νιώθουν ωριμότητα στην προοπτική αυτής της μετάβασης.

Οι μισοί μαθητές δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ή γνωρίζουν μέτρια τη δομή του εκπαιδευτικού μας συστήματος, κάτι που επαληθεύεται από την απάντηση μόνο του 63% ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση σταματάει με την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο.

Το ήμισυ των μαθητών νιώθει ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένο για τους τύπους λυκείων που υπάρχουν, ενώ το ίδιο ποσοστό δηλώνει ότι δεν γνωρίζει για την επαγγελματική κατάρτιση που μπορεί να έχει μετά το τέλος του γυμνασίου .

Το  54,4 % των ερωτηθέντων δηλώνει πως δεν γνωρίζεις τις ειδικότητες σπουδών που μπορεί να επιλέξει ένας μαθητής στα ΕΠΑΛ Πτολεμαΐδας.

Σε ό,τι άφορα στην λειτουργία των τμημάτων του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας στην Πτολεμαΐδα τη γνωρίζει μόνο το 45% των ερωτηθέντων μαθητών, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία ποσοστό 81% αγνοεί τον τύπο των τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου στην Πτολεμαΐδα .

Το 63,6 %  των μαθητών δηλώνει ελλιπής γνώση του  τρόπου άντλησης πληροφοριών για τις εκπαιδευτικές επιλογές που πρόκειται να κάνει. Το 60,6%  θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση από το σχολείο για τις επιλογές που θα κάνει  μετά το γυμνάσιο.

Με γνώμονα τις παραπάνω απαντήσεις των μαθητών καθώς και το γεγονός ότι στην τρίτη τάξη του γυμνασίου ξεκινά η  προετοιμασία για τη μετάβαση των μαθητών από την υποχρεωτική εκπαίδευση  σε ένα ευρύτερο χώρο, το σχολείο καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο.  Η ομάδα δράσης του σχολείου  που ασχολείται με τη μέριμνα  για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων, προγραμματίζει την υλοποίηση  σειράς  δράσεων  για την ομαλοποίηση της μετάβαση αυτής .

 

Η ομάδα δράσης του 2ου Γυμνάσιου

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...