Αποτελέσματα της Δράσης «Μέριμνα για τη μετάβαση μεταξύ εκπαιδευτικών βαθμίδων»

Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς 2021-2022 ολοκληρώνεται και η συγκεκριμένη δράση που έχει ως στόχο  την  ανάπτυξη της αυτογνωσίας των μαθητών στηριζόμενη στην ουσιαστική και χωρίς προκαταλήψεις και στερεότυπα πληροφόρηση.

Στις 24 και 25 /5/22 στο εργαστήριο Πληροφορικής πραγματοποιήθηκε η συμπλήρωση, από τους μαθητές, του ερωτηματολογίου εξόδου από τη δράση, ώστε να αποτυπωθούν εκ νέου οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τις δυνατότητες που έχουν τελειώνοντας το γυμνάσιο. Ο βαθμός ετοιμότητας των μαθητών αποτυπώθηκε σε στατιστικούς πίνακες και ακολούθησε η σύγκριση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το ερωτηματολόγιο έναρξης.

Στην έρευνα συμμετείχαν 62 μαθητές της Γ τάξης από τους 69 συνολικά. Το 54,8% ήταν αγόρια και το 45,2% κορίτσια.Το ποσοστό 93,5% (από 63% κατά την έναρξη της δράσης), που γνωρίζει ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση σταματάει με την αποφοίτησή τους από το Γυμνάσιο, δηλώνει την επίτευξη των  στόχων της δράσης.Το σύνολο των μαθητών εκφράζουν την επιθυμία να συνεχίσουν τη φοίτησή τους.Το ποσοστό μαθητών που νιώθουν ωριμότητα στην προοπτική της μετάβασης μετά το Γυμνάσιο αυξήθηκε σε 71% και το ποσοστό αυτών που έχουν αποφασίσει τον τύπο του Λυκείου στο οποίο θα φοιτήσουν είναι 96,8%.Πλήρης ήταν και η ενημέρωση που είχαν οι μαθητές για τα σχολεία, τις σχολές και τα τμήματα ΕΠΑΛ που λειτουργούν στην πόλη μας.Η πλειοψηφία των μαθητών (87,1%) θεωρεί απαραίτητη την ενημέρωση από το σχολείο για τις επιλογές που θα κάνει μετά το γυμνάσιο. Οι περισσότεροι επίσης θεωρούν ότι η ενημέρωση που έλαβε από το σχολείο βοήθησε στο να επιλέξει τον τύπο Λυκείου που θα ακολουθήσει.Σκοπός της ομάδα δράσης του σχολείου μας με την υλοποίηση σειράς δράσεων ήταν η βελτίωση του βαθμού πληρότητας της ενημέρωσής των μαθητών σχετικά με την αλλαγή της εκπαιδευτικής βαθμίδας αλλά και τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό.

Τέλος, η κυριότερη ίσως συνεισφορά των δράσεων στους μαθητές ήταν η καλλιέργεια διάθεσης προόδου, με ταυτόχρονη αποτροπή της διακοπής, σε ορισμένες περιπτώσεις, της φοίτησής τους μετά το τέλος της υποχρεωτικής εκπαίδευσής τους.

 

Η ομάδα δράσης του 2ου Γυμνάσιου

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...