Νοέμβριος 2023

Σχολικό Έτος 2023-24

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία Μαθηματικά Α Μαθηματικά Β Μαθηματικά Γ Φυσική Χημεία Β Χημεία Γ Βιολογία Α Βιολογία Β Βιολογία Γ Γεωγραφία Ιστορία Θρησκευτικά Ξένες...

Ενισχυτική Διδασκαλία

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η Υ.Α.  με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα...

Ευχαριστήριο Πυροσβεστική Υπηρεσία

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του 2ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας ευχαριστεί την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας  για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα ενδοσχολικής επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με θέμα την πυρασφάλεια. Θερμές...