Ενισχυτική Διδασκαλία

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η Υ.Α.  με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024».

Σύμφωνα με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση, για το σχολικό έτος 2023-2024 η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών Γυμνασίου περιλαμβάνει τα μαθήματα:

Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά.

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται μετά το πέρας το ωρολόγιου προγράμματος (μετά τις 2:10 μ.μ.)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην σχολική μονάδα ή ηλεκτρονικά στο 2gymptol@sch.gr μέχρι τις 15-11-2023

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...