10 Νοεμβρίου, 2023

Ενισχυτική Διδασκαλία

Σας γνωστοποιούμε ότι δημοσιεύτηκε η Υ.Α.  με αρ. πρωτ. 114342/Δ2/12-10-2023 με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία σχολικών κέντρων αντισταθμιστικής εκπαίδευσης ως προς την Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2023-2024». Σύμφωνα...