Η ΕΔΟΠ στο σχολείο μας

Στα πλαίσια της “Συμμετοχής σε δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος”, πραγματοποιήθηκε στις 04 – 04 – 2022, ημέρα Δευτέρα, επίσκεψη στο σχολείο μας μελών της Εθελοντικής Διασωστικής Ομάδας Πτολεμαΐδας. Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση των μαθητών για το έργο της ΕΔΟΠ – με έμφαση στις Πρώτες Βοήθειες, η ανάδειξη των κινήτρων συμμετοχής σε αυτήν και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα Εθελοντισμού. Προβλήθηκε στους μαθητές οπτικό υλικό σχετικό με τις δράσεις της Ομάδας και τέθηκαν ερωτήσεις από μαθητές και εκπαιδευτικούς.
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Πρόεδρο της ΕΔΟΠ κ. Πολιτίδου Δέσποινα και το μέλος κ. Τουρνά Δέσποινα για την παρουσία τους στο σχολείο κι ελπίζουμε η δράση της Ομάδας να κινητοποιήσει κι άλλους πολίτες για την προσφορά εθελοντικού έργου στην κοινωνία και τον συνάνθρωπο.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...