Εγγραφές Σεπτεμβρίου σχολικού έτους 2022-2023

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα  5/9/2022  έως και την Τετάρτη 7/9/2022 κατά τις ώρες 9:00 – 12:00

Για την εγγραφή των Μαθητών στην Α’ Γυμνασίου, είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/Μαθήτριας  το οποίο συμπληρώνεται από τον γιατρό που παρακολουθεί τον/την μαθητή/μαθήτρια και πρέπει να προσκομιστεί συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο πριν την έναρξη των μαθημάτων.
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Γονέα/Κηδεμόνα που θα αφορά την κηδεμονία και την ενημέρωσή του για τη φοίτηση του/της μαθητή/μαθήτριας από το σχολείου.

Τα έντυπα αυτά θα είναι διαθέσιμα και στο σχολείο

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Ατομικό Δελτίο Υγείας

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...