Ανακύκλωση… Τρόπος ζωής

Στα πλαίσια της συμμετοχής του σχολείου μας στο πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών με τίτλο “Ανακύκλωση : Ανακαλύπτοντας τον κρυμμένο θησαυρό” που υλοποιεί η ΔΙ. Α. ΔΥ. ΜΑ την τρέχουσα σχολική περίοδο, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη εκπροσώπων της στο σχολείο μας στις 18/01/23.

Σκοπός ήταν, να ενημερωθούν οι μαθητές σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, να ευαισθητοποιηθούν στα προβλήματα που συνδέονται με αυτά περιβαλλοντικά και άλλα και να μάθουν πώς να συμμετέχουν σωστά στην ανακύκλωση των απορριμμάτων. Κατά την επίσκεψη οι μαθητές ενημερώθηκαν για τους τρόπους ανακύκλωσης, τα ανακυκλώσιμα υλικά και τις διαθέσιμες επιλογές στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Παράλληλα προβλήθηκε οπτικό υλικό σχετικό με τη συλλογή – μεταφορά των απορριμμάτων, τη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στη Δυτική Μακεδονία και τον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων.

Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ευγενία Καραπάτσιου για την παρουσία της στο σχολείο και ευελπιστούμε ότι τέτοιες δράσεις θα συμβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπίας και στην υιοθέτηση μιας συμπεριφοράς πιο φιλικής προς το περιβάλλον.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...