Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ενημέρωση Γ’ Γυμνασίου

Την Πέμπτη 11 Μαΐου 2023, έγινε ενημέρωση στους μαθητές και στις μαθήτριες της Γ΄ τάξης, για τις εκπαιδευτικές διεξόδους που έχουν μετά το Γυμνάσιο. Η ενημέρωση υλοποιήθηκε στα πλαίσια του σχεδίου δράσης “Καλωσορίζοντας την Α΄ Γυμνασίου και αποχαιρετώντας την Γ΄ Γυμνασίου. Εμπόδια και γέφυρες”.Η εκπαιδευτικός κ. Γεωργιάδου Γεωργία, περιέγραψε με ακρίβεια τη βασική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος. Ανέλυσε τις διεξόδους που οι μαθητές μας μπορούν  να επιλέξουν μετά το Γυμνάσιο. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις δεξιότητες που θα πρέπει να αναπτύξουν  έτσι ώστε να αναγνωρίσουν και να αξιοποιήσουν τις κλίσεις τους στην επιλογή των σπουδών τους.

 

Η ομάδα δράσης

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...