Ωράριο λόγω covid

ΟΜΑΔΑ Ι                               ΟΜΑΔΑ ΙΙ                          
Α1 Α3 Β1 Β3 Γ1 Γ3   Α2 Α4 Β2 B4 Γ2
08:15-09:00   08:15-09:00
  15 Λεπτά     ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
09:15-10:00   09:00-09:45
  ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ     15 Λεπτά
10:00-10:45   10:00-10:45
  15 Λεπτά     ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
11:00-11:45   10:45-11:30
  ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ     15 Λεπτά
11:45-12:30   11:45-12:30
  15 Λεπτά     ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
12:45-13:30   12:30-13:15
  ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ     15 Λεπτά
13:30:14:10   13:30-14:10