“Καλωσορίζοντας την Α’ Γυμνασίου” Δράση ενημέρωσης γονέων/κηδεμόνων.

Καλωσορίζοντας την Α’ ΓυμνασίουΕνημέρωση Γονέων Α’

Την Πέμπτη 10-11-2022 πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη συμμετοχή, στον χώρο του σχολείου,  η ενημερωτική δράση με τίτλο “Καλωσορίζοντας την Α’ Γυμνασίου – Εμπόδια και γέφυρες” που σκοπό είχε να ενημερώσει και να κατευθύνει τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών της Α’ Γυμνασίου.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν :

  • Τα αποτελέσματα σχετικού ερωτηματολογίου που δόθηκε στους μαθητές για την μετάβασή τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο.
  • Η δομή του σχολικού έτους και τα μαθήματα που διδάσκονται.
  • Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και συγκεκριμένα τα  τμήματα που αφορούν τους γονείς και τους μαθητές.
  • Ο ρόλος και η συμβολή του Συμβούλου Σχολικής Ζωής.
  • Ο καινοτόμος θεσμός του εκπαιδευτικού συστήματος της  Ε.Δ.Υ. , Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης.
  • Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν τα μαθήματα της Α’ Γυμνασίου.

Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς/κηδεμόνες για την συμμετοχή τους.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...